Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào