Xuất khẩu cát xây dựng

Xuất khẩu cát xây dựng

1 Tháng Tư, 2021
Xuất khẩu cát xây dựng – Mặt hàng cát xuất khẩu phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, riêng “cát nhiễm mặn”ngoài đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định còn phải thêm một số...