Kỹ thuật nhân giống cá koi chuẩn – Non bộ Thanh Sơn

Kỹ thuật nhân giống cá koi chuẩn – Non bộ Thanh Sơn

4 Tháng Năm, 2022
Kỹ thuật nhân giống cá koi chuẩn. Cá koi Nhật với thể đẻ dễ trong môi trường nhân tạo khi thuần thục một năm tuổi, và thường đẻ theo từng lực lượng nhỏ cân đối đực và cái  hay đực rộng rãi hơn cái . Dịch vụ tư vấn thiết kế...