Giá đá xây dựng 2021 l Cập nhật giá l Cung cấp và miễn phí vận chuyển

Giá đá xây dựng 2021 l Cập nhật giá l Cung cấp và miễn phí vận chuyển

24/09/2023
Giá đá xây dựng 2021 được công ty VLXD Sài Gòn CMC công bố bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đá xây dựng được khai thác tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu và được công...