Cát xây dựng sản xuất

Cát xây dựng sản xuất

1 Tháng Tư, 2021
Cát xây dựng sản xuất – Đứng trước nạn khai thác cát trái phép rầm rộ ở nhiều địa phương, rồi chuyện thổi giá cát vô tội vạ, người dân có nhu cầu về xây dựng có lựa chọn...