Cát xây dựng có trồng cây được không

Cát xây dựng có trồng cây được không

1 Tháng Tư, 2021
Cát xây dựng có trồng cây được không – Câu trả lời là có. Hiện nay, đất đen có chứa nhiều chất dĩnh rất hiếm. Đặc biệt là tại các thành phố lớn đất đen trồng cây lại càng hiếm...