Cát san lấp có trồng cây được không?

Cát san lấp có trồng cây được không?

01/04/2021
Cát san lấp có trồng cây được không? – Hiện nay, đất đen có chứa nhiều chất dĩnh rất hiếm. Đặc biệt là tại các thành phố lớn đất đen trồng cây lại càng hiếm hơn. Việc mua đất...