Liên hệ

Liên Hệ 2

Khối cơ quan bộ số 08 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội Tổng đài: (84-4)6282 0404, Lễ tân trực tổng đài: 1022, Fax: (84-4)62820408 Đơn vị quản lý website: Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ Điện thoại: (84-4)62821016 – Fax: (84-4)62821020 Email: websitemaster@moha.gov.vn