Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

File đính kèm CV4369BNV-DT Tải về

File đính kèm

CV4369BNV-DT

Tải về

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.