STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp giải quyết Tải về
1 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quỹ, Hội Cấp huyện mau01_02_gk
2 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Tôn giáo, tín ngưỡng Cấp huyện mau-b30
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng Cấp huyện mau01_02_gk-2
4 Thủ tục đổi tên hội Quỹ, Hội Cấp Trung ương mau4