Top 5 Quốc Gia Có Dân Số Thấp Nhất Thế Giới

04/04/2023
Top 5 quốc gia có dân số thấp nhất thế giới là Nauru, Tuvalu, Palau, San Marino và Monaco. Nauru có dân số khoảng 10.670 người, Tuvalu là 11.192 người, Palau là 21.500 người, San Marino là 33.285 người...