Cung cấp xe ba gác, xe ba bánh, xe lôi

Xe lôi ngày xưa

Xe lôi vốn được coi là đặc sản riêng của người dân miền Tây. Bắt nguồn từ những chiếc xe lôi bộ có người kéo, phát triển lên thành xe lôi đạp, rồi cải tiến hiện đại thành xe lôi máy. Giờ thì xe lôi máy cũng chẳng còn do nghị định cấm xe ba gác, xe […]