Xe lôi ngày xưa

Xe lôi vốn được coi là đặc sản riêng của người dân miền Tây. Bắt nguồn từ những chiếc xe lôi bộ có người kéo, phát triển lên thành xe lôi đạp, rồi cải tiến hiện đại thành xe lôi...

Vai trò của dầu nhớt và thời điểm thay nhớt xe ba gác phù hợp

Vai trò của dầu nhớt và thời điểm thay nhớt xe ba gác phù hợp. Hoạt động của xe ba gác phụ thuộc vào động cơ và sự liên kết chặt chẽ của một hệ thống máy móc, chi...