Quốc ca Ba Lan Cộng Hòa

Bến Việt (11.11.2009) Văn hóa – Ba Lan chưa mất một khi chúng ta còn sống / Hành quân, hành quân / Để tới Ba Lan… là lời Quốc ca Mazurek Dąbrowskiego. Nhân Lễ Độc Lập, Bến Việt xin trân trọng giới thiệu lời và nhạc quốc ca của Cộng Hòa Ba Lan.

Quốc ca Ba Lan được viết vào những ngày 16-19 tháng Bảy năm 1797 tại Ý, nơi hiệp quân Ba Lan – Legiony đóng trại. Tác giả Józef Wybicki lấy cảm hứng và nguồn nhạc từ dòng nhạc truyền thống Ba Lan. Ca khúc mang tựa đề “Mazurek Dąbrowskiego” trước khi trở thành quốc ca.

Trước khi tới Ba Lan, Mazurek Dąbrowskiego phổ biến tại mọi nơi có người Ba Lan sống. Dần dần trở thành ca khúc được hát trong các cuộc khởi nghĩa.

Ca khúc chính thức trở thành Quốc ca Ba Lan ngày 26 tháng Hai năm 1927.

flickr:4094253186

Quốc ca Ba Lan đã được dịch sang 17 thứ tiếng. Bến Việt xin giới thiệu một phần Quốc ca với tiếng Việt.

nghe Quốc Ca Cộng Hòa Ba Lan

Jeszcze Polska nie zginęła,
Ba Lan chưa mất
Kiedy my żyjemy.
Một khi chúng ta còn sống
Co nam obca przemoc wzięła,
Thế lực nào từ ngoài cướp đi sức mạnh
Szablą odbierzemy.
Ta lấy gươm giành lại

(điệp khúc) x 2
Marsz, marsz Dąbrowski,
Hành quân, hành quân, Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski.
từ đất Ý tới đất Ba Lan
Za twoim przewodem
Nhờ chỉ dẫn của người
Złączym się z narodem.
Ta kết nối cùng người dân

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

(điệp khúc) x 2
Marsz, marsz…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

(điệp khúc) x 2
Marsz, marsz…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

(điệp khúc) x 2
Marsz, marsz…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *