Thủ tướng Chính phủ các nhiệm kỳ

www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thutuongchinhphucacnhiemky

Thủ tướng Chính phủ Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2007) (từ 6-2006 đến 8-2007); Thủ tướng Chính phủ Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011) (từ 8-2007 đến 8-2011). Ông Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng Chính phủ Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) (từ 8/2011 đến 06/4/2016).

Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016

www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky?…

Thủ tướng Chính phủ, Ông Nguyễn Tấn Dũng (từ 8/2011 đến 06/4/2016) Ông Nguyễn Xuân Phúc (từ 07/4/2016). Phó Thủ tướng Chính phủ, Ông Nguyễn Xuân Phúc (Từ tháng 8/2011 đến 07/4/2016) Ông Hoàng Trung Hải (Từ 8/2011 đến 4/2016) Ông Nguyễn Thiện Nhân (đến 13/11/2013) Ông Vũ Văn Ninh (Từ 8/2011 …

Ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng – Thời sự – Zing.vn

https://news.zing.vn › Thời sự

7 thg 4, 2016 – Trước đó, chiều 6/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng đương nhiệm  người duy nhất được đề cử cho chức danh …

Thủ tướng Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thủ_tướng_Việt_Nam

Tuy Hiến pháp 1946 có quy định chức vụ Thủ tướng đứng đầu Nội các hỗ trợ Chủ tịch Chính phủ, nhưng trước năm 1955 không có ai giữ cương vị này nên Chủ … và Thủ tướng Chính phủ miền Nam Việt Nam về vấn đề hiệp thương chính trị có ghi chức vụ của Hồ Chí Minh  Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa …

‘Vì sao lãnh đạo VN chọn ông Phúc?’ – BBC News Tiếng Việt

www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160405_thayer_vn_power_transitions

5 thg 4, 2016 – Đó  nhận định của Giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế, nói với BBC hôm 05/4/2016, một ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng rời chức vụ theo chính lời của ông mới đây được thuật lại trên truyền thông Việt Nam. Thay đổi nhân …

Thủ tướng Dũng chuyển giao quyền lực 6 tháng 4 2016 – BBC

www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/04/160406_vn_prime_minister_transition

6 thg 4, 2016 – Ngay sau khi ông Dũng thôi chức vụ, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành thủ tục giới thiệu ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, để được bầu vào chức vụ tân Thủ tướng. Ông Nguyễn Tấn Dũng ra đi  bởi vì trong Đảng đã có sự bầu và lựa chọn giữa những …