Ratuj Hai-a blogera!

Ratuj Hai-a blogera!

AI (15.05.2011) W centrum uwagi – Nguyen Hoang Hai, był ostatnio widziany przez swego syna w więzieniu w Xuan Loc, prowincja Dong Nai w południowo wschodniej części Wietnamu w dniu 19 października 2010. Więziony p. Hoang Hai prawie ukończył odbywanie dwu i półletniego wyroku więzienia za wykroczenia podatkowe.Wyroki te są uważane za politycznie motywowane represje.

UA: 132/11 Index: ASA 41/002/2011 Viet Nam Date: 10 May 2011

Natychmiastowa i nagląca akcja
Obawy o zdrowie przetrzymywanego w areszcie wietnamskiego bloggera

flickr:5722682698

Fot. OnTheNet Nguyen Hoang Hai

Adwokat i rodzina popularnego wietnamskiego bloggera Nguyen Hoang Hai, znanego również jako Dieu Cay, nie otrzymali pozwolenia na widzenie z nim w więzieniu od sześciu miesięcy. Istnieją poważne obawy o stan jego zdrowia, gdyż członkom rodziny uniemożliwiono dostarczenie mu żywności i lekarstw. Pomimo faktu, że w październiku 2010 roku upłynęło zasądzone 30 miesięcy odbywania kary więzienia, blogger nadal jest przetrzymywany i przesłuchiwany pod zarzutem „uprawiania antypaństwowej propagandy”.
Nguyen Hoang Hai, był ostatnio widziany przez swego syna w więzieniu w Xuan Loc, prowincja Dong Nai w południowo wschodniej części Wietnamu w dniu 19 października 2010. Więziony p. Hoang Hai prawie ukończył odbywanie dwu i półletniego wyroku więzienia za wykroczenia podatkowe.Wyroki te są uważane za politycznie motywowane represje. Jednak, zamiast zwolnienia władze przetrzymują go nadal, a policja poinformowała rodzinę, że jest on przesłuchiwany pod zarzutem naruszenia Art. 88 z kodeksu karnego z roku 1999, który mówi o „uprawianiu antypaństwowej propagandy”.
Adwokat i rodzina Nguyena Hoang Hai złożyli od października 13 razy prośbę o zgodę na widzenie. Usiłowali również dostarczyć dodatkową pomoc (lekarstwa i drobne kieszonkowe). Policja odrzuciła wszystkie prośby. Nie wiadomo, gdzie jest w tej chwili przetrzymywany, jak jest traktowany, ani jakie jest stan jego zdrowia. Jego rodzina i przyjaciele obawiaja się o jego bezpieczeństwo.
Warunki w wietnamskich więzieniach są zasadniczo bardzo trudne pod względem wyżywienia i ograniczonej opieki medycznej; więźniowie są zdani na dodatkowe zaopatrzenie ze strony swoich rodzin. W roku 2009 Nguyen Hoang Hai był przetrzymywany przez kilka miesięcy w izolacji po tym, jak został przeniesiony do więzienia oddalonego od jego domu w Ho Chi Minh City, co utrudniło rodzinie widzenia z nim. Polityczni więźniowie przetrzymywani w izolacji są szczególnie narażeni na tortury i złe traktowanie.
Nguyen Hoang Hai jest współzałożycielem niezależnego klubu Wolnych Dziennikarzy Wietnamskich, utworzonego w roku 2007, i pisał krytyczne artykuły na temat zagranicznej polityki Chin wwobec Wietnamu i brał udział w pokojowych protestach. Publicznie skrytykował politykę rządzących przed swym aresztem w kwietniu 2008 r. i na swym blogu wypowiadał się na rzecz praw człowieka w Wietnamie.
W maju 2009 r. Grupa Robocza Narodów Zjednoczonych na temat Bezpodstawnych Aresztowań określiła aresztowanie Hoang Hoai jako bezpodstawne w świetle międzynarodowego prawa. Nguyen Hoang Hai jest więźniem sumienia.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWĄ REAKCJĘ w j. angielskim, wietnamskim lub twoim własnym”
– domagającą się, żeby władze zwolniły Nguyena Hoang Hai natychmiast i bezwarunkowo’
– wzywającą władze, aby umożliwiły Nguyenowi Hoang Hai natychmiastowy dostęp do rodziny, widzenia z prawnikiem i lekarzem;
– ponaglając odpowiednie władze, żeby nie stosowano wobec niego tortur podczas pobytu w więzieniu.

PROSIMY O WYSŁANIE APELI PRZED 21 CZERWCA 2011 DO:

Minister of Public Security
Le Hong Ha
Ministry of Public Security
44 Yet Kieu Street
Ha Noi
VIET NAM
Fax: + 844 3942 0223

Salutation: Dear Minister

Minister of Foreign Affairs
Pham Gia Khiem
Ministry of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street
Ba Dinh District, Ha Noi
VIET NAM
Fax: + 844 3823 1872
Email: bc.mfa@mofa.gov.vn
Salutation: Dear Minister

Poślij również kopie do dyplomatów akredytowanych w twoim kraju.

Nagląca akcja

Obawy o zdrowie przetrzymywanego w więzieniu wietnamskiego bloggera.

Dodatkowa informacja

Wolność wypowiedzi i stowarzyszania się jest ściśle kontrolowana w Wietnamie. Represje wobec dysydentów nasiliły się w ostatnich dwóch latach, charakteryzując się aresztowaniami i sądowymi rozprawami wobec działaczy politycznych i obrońców praw człowieka. Przynajmniej 30 więźniów sumienia w tej chwili odbywa długoletnie wyroki więzienia za swoją polityczną aktywność. Wiadomo, że przynajmniej 13 pokojowych dysydentów jest przetrzymywanych i oczekuje na rozprawę sądową.
Bloggerzy, krytyczni wobec polityki rządowej są wśród tych działaczy, którymi władze specjalnie się interesują, tak jak osobami związanymi z prodemokratycznym ruchem Bloc 8406, działającym przy pomocy internetu.
Władze posługują się bardzo ogólnikowo sformułowanymi przepisami w sekcji o narodowym bezpieczeństwie w Kodeksie Karnym z roku 1999, aby represjonować pokojowych dysydentów. Działacze polityczni są zwykle oskarżani o „szpiegowanie”, „uprawianie antypaństwowej propagandy”, „działania ukierunkowane na dokonanie przewrotu państwowego”. Oprócz wieloletnich wyroków więzienia dysydenci otrzymują dodatkowe sankcje w postaci wyroków kilkuletniego aresztu domowego lub probacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *