Cẩm nang tiếng Ba Lan (2) – Số đếm, số thứ tự

Bến Việt (18.08.2009) Tiếng Ba Lan – Bạn hãy thực hành khả năng nhận biết chữ cái và phương pháp phát âm chuẩn xác sau khi đã nắm vững bài 1. Tất cả chúng ta đều đã thuộc lòng số đếm, giờ chỉ yêu cầu Bạn pháp âm chính xác và đừng nói 3 thành 6, vốn là lỗi mà người Việt thường mắc phải.

Cẩm nang tiếng Ba Lan (2) - Số đếm, số thứ tự

Số đếm, số thứ tự là cách đơn giản nhất để làm quen chữ cái và phát âm chuẩn vì Bạn đã ghi nhớ phần nào cách phát âm của người Ba Lan. Hãy so sánh những gì bạn nghe với những gì Bến Việt hướng dẫn, xem có trùng lặp không.

Chúc thành công!

© Bến Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *