Cẩm nang tiếng Ba Lan (1) Bảng chữ cái và phát âm

Giáo trình do Trung tâm Bến Việt, ul. Marszałkowska 7, Warszawa soạn thảo riêng đặc biệt phục vụ cộng đồng VN tại BL. Chúng tôi không sao chép các giáo trình từ sách dạy tiếng Ba Lan mà chỉ dùng chúng để tham khảo tạo dựng giáo trình phục vụ nhu cầu riêng cũng như hoàn cảnh cá biệt của người lao động Việt Nam tại Ba Lan.

Ben Việt, 10.05.2009

ksiazka_animowana_d.jpg

Cẩm nang tiếng Ba Lan cơ bản biên soạn nhằm phục vụ người Việt Nam có nhu cầu trang bị cho mình tiếng Ba Lan cơ bản. Cẩm nang chỉ tập trung vào các câu chữ đơn giản, thông dụng và cấp bách nhất. Các nguyên tắc và khái niệm ngôn ngữ sử dụng trong cẩm nang này được hạn chế tới cơ bản để người học không phải ghi nhớ các nguyên tắc phức tạp về phát âm, ngữ pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *